LYRIC

Obi Nte se Wo
“Prince Tuffour”

Verse

Wo y3 3n3 okyena ne daa nyankopon
w’ahene di to rentwa ara da

Wo y3 ahya se3 ne awiey3 nyankopon
w’anim ne w’akyi obi nte se woo

M’ahwe hwem aa, ahwe hwem aa obi nni ho oo
Asaase ne Ewiem nyinara
M’ahwe hwem aa, ahwe hwem aa obi nni ho oo

Apue3 Kosi atoy3

Obi nte se wo
Obi nte se wo

Added by

aml

SHARE

ADVERTISEMENT